TumblrMe

Ask me anythingTumblrMeTooNext pageArchive

(Source: Spotify)


Steampunk Girl
cuong205a:

Thế là huyền thoại đã nhạt nhoà
World Cup ko kiếm nổi giải ba
Triệu triệu trái tim buồn, thất vọng
Đáng trách, bởi thi đấu sân nhà
Còn đâu nghệ sĩ trên sân cỏ
Còn đâu rộn rã điệu Samba
Nhớ sao là nhớ, bao mùa cũ
Nay đá xụi lơ tựa cúm gà

tylersharpphoto:

A few images from my recent shoot for Stetson. I’ve been collaborating with Matt Deckard, one of their maven hat designers a lot lately, and we’ve got some really exciting things on the horizon. 

Thanks to my sister Molly and my brother out-law Brandon for being such great models. 

More images on my site here. 

(via phootcamp)

awwww-cute:

Lion Country Safari just had a new baby giraffe birth
zumours:

Brumes du soir !
zumours:

Vintage et glamour !